Usługi pogotowia technicznego

USŁUGI POGOTOWIA TECHNICZNEGO

Świadczymy usługi dla:

• Wspólnot Mieszkaniowych,
• Spółdzielni Mieszkaniowych,
• Indywidualnych Zarządców i Administratorów

W celu stałego utrzymania sprawności technicznej obiektu oferujemy pełne i całkowite utrzymanie instalacji (klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeń, wyposażenia technicznego zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu w tym:

Wykonywanie planowanych prac remontowych na częściach wspólnych, lokalach własnościowych w zakresie instalacji wewnętrznych:

• wodno-kanalizacyjnej,
• gazowej,
• centralnego ogrzewania,
• elektrycznej,
• niskoprądowej.

Usługi świadczymy wykwalifikowanym personelem posiadającym stosowne wymagane przepisami uprawnienia oraz wyposażonym w profesjonalny sprzęt i narzędzia.