Nadzór budowlany

Oprócz usług ochroniarskich, oferujemy również obsługę inwestycji budowlanych. Nadzór budowlany kontroluje przestrzeganie przepisów zawartych w prawie budowlanym. Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową i bezpieczną realizację robót, dlatego osoba na tym stanowisku musi być profesjonalna i posiadać odpowiednią wiedzę. Inspektor nadzoru budowlanego sprawuje pełną kontrolę nad przebiegiem budowy, tak aby wszystkie prace były przeprowadzane zgodnie z projektem. Nadzór budowlany dotyczy sprawowania kontroli pod względem technicznym oraz finansowym.

Zapraszamy do kontaktu z Agencją Ochrony Argus jeśli poszukują Państwo rzetelnych, profesjonalnych i doświadczonych osób do pełnienia funkcji kierownika lub inspektora nadzoru budowlanego.