Monitoring systemów alarmowych

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Sygnał pochodzący z lokalnych systemów alarmowych (zainstalowanych w obiektach klientów)trafia bezpośrednio do Monitoringu Systemów Alarmowych.

Operator Stacji Monitorowania Alarmów wysyła natychmiast patrol interwencyjny w celu zweryfikowania zdarzenia. Monitoring systemów alarmowych odbywa się po łączu radiowym, GPRS, INTERNET, GSM. Obiekty oznaczone są tablicami i naklejkami prewencyjnymi firmy ARGUS.

Korzyści:
Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, które jest jedną z najwyżej cenionych wartości w życiu.Nasze działania skupiają się na ochronie życia i mienia prywatnego naszych Klientów.